Author Archives: Nizamettin BİBER

ARAPLAŞMAK ÜZERİNE

Din; toplumu düzenleyen kurallardan biri olduğu halde, iki ucu keskin bıçak gibidir. Kötüye kullanmak din üzerinden gerçekleştiği zaman, toplumsal ve ulusal felaketler kapıya dayanmış demektir. Ülkemiz tam da bu sorunları yaşadığı bir dönemden geçmektedir. 10.-13..... Devamını Oku

ENDOKTRİNASYON, BEYİN YIKAMA

Endoktrinasyon, kelime anlamı olarak, birisine veya bir topluluğa görüş, düşünce aşılama ya da fikir telkin etmedir. Diğer bir ifade ile belirli tavırların ve inançların, bireylere, onların entellektüel otonomilerini ortadan kaldıracak ve akli melekelerini kullanmalarını engelleyecek.... Devamını Oku

PAÇOZLAŞMAK ÜZERİNE

Alt kültür, hakim kültürle bağlantısını koparmadan ancak çeşitli önemli noktalarda ayrılarak gelişen bir kültür olarak tanımlanır. Alt kültürün kaynağı, belli bir yaş grubuna, üyelerin kökenine, ırkına, ekonomik sınıfına, cinsiyetine dayanabilir ve alt kültürü belirleyen unsurlar.... Devamını Oku

YAHUDİLERİN NİTELİKLİĞİ

Belki de bu yazıyı okuyanlardan kimileri ön yargı ile Yahudi sempatizanlığı veya taraftargirliği yaptığıma dair düşünce geliştirecekler ama niyetimin öyle olmadığını baştan belirteyim. Efendim, öğrenmenin en pratik yollarından biri de karşılaştırma yöntemidir. Bir köşe yazısında.... Devamını Oku

PLAJERİZMİN (YAĞMACILIK) YOĞUNLUĞU

Kavramların içinin boşaltıldığı ve farklı anlamlarda kullanıldığı Ülkemizde; yüzlerin üzerinde Üniversitenin varlığı ile övünürken plajerizmin bir bilimsel metod olarak kullanılıyor olmasını irdelemek istiyorum bu yazımda. Plajeristlerin deşifre edilip cezalandırılmadığı hatta taltif (ödüllendirme) edildiği, etiğin en.... Devamını Oku

CUMHURBAŞKANININ YETKENLİĞİ

Yetkinlik, genel anlamda yetkin olma durumunu, yani belirli bir alandaki sorumluluk veya görevleri yerine getirebilme durumunda olmayı ifade eder. Kelime anlamı ise Yetkin olma, olgunluk, kemal, mükemmeliyettir. İş dünyasında, yönetim açısından Deming (Japonya) ve Malcolm.... Devamını Oku

KLEPTOKRASİYEL YÖNETİM

Tarihsel olarak baktığımızda nerede bir toplum varsa orada mutlak politik yozlaşma vardır. Ancak yozlaşma toplumsal yapıya göre değişiklik göstermektedir. Henüz sosyal siyasal, ekonomik ve hukuki yapı ve kurumların oluşmadığı ilkel ya da geleneksel toplum yapısından.... Devamını Oku

EBEVEYNLİĞİN YENİ ADI; HELİKOPTER

Çocuğu yetiştirmek, sağlıklı bir birey olarak ortaya koymak günümüz koşullarında oldukça zor bir zanaat, sürekli olarak iletişim araçlarını kullandığı halde iletişim kuramayan bir kuşağın kendi sanal şizofrenik dünyasından hayatın gerçeklerine ilinti kurmasından tutunda kişisel tüm.... Devamını Oku

DIŞLANMA KORKUSU, GÜÇLÜDEN YANA TAVIR ALMA

Özellikle Ülkemiz İnsanları veya seçmenleri psikolojik olarak tek başına haklı olmaktansa pek çok kişi ile birlikte yanılmayı tercih ediyorlar. Çünkü soyutlanma korkusu gerçeği savunmaktan çok daha büyük bir ağırlık taşımakta, bu korku herkes için benzer.... Devamını Oku

ANAKRONİZMİ MUTLAKA ANLATMALIYIM

Özellikle günümüzde siyasilerin tarihten örnek vererek konuşmaları bana Anakronizm kavramını açıklama gereği hissettirmiştir. Dilimizin döndüğü bildiğimiz kadar ile açıklamaya çalışalım efendim. Anakronizm, Yunanca kökenli olan bir kavram olup Türkçeye Fransızca’dan (anachronisme) geçmiştir. Tarihi olay ya.... Devamını Oku

ALEKSANDR DUGİN HAKLI MI?

Bir bilim adamının, bir siyasetçinin, bir toplum bilimcinin, sosyoloğun veya stratejisin ön görülerinin gerçekleşmesi onun uzak görüşlü olduğunu ve tezlerinin sağlamlığının kanıtıdır. Rus dış politika danışmanı ve Neo-Avrasyacı akımının günümüzdeki önde gelen temsilcilerinden Aleksandr Dugin’in.... Devamını Oku

MADENCİLER Mİ, KONTROLLÜK MÜ, İNSANLIK MI ÖLDÜ?

Somada madende çalışan yüzlerce işçi kardeşimizin hayatlarını, hazırlanan mevzuata göre bir değil 4 ayrı kontrollük sistemi, denetim mekanizması da kurtaramamıştır. Böyle sayıca çok, katmerli kontrollük sistemi yüzlerce metre aşağıda çalışılan çok tehlikeli, riskli maden işyerleri.... Devamını Oku

KİNİZM, MUTLULUK KÖPEKLİKTE MİDİR?

 Kinizm ya da sinizm, sofist Gorgias’ın ve daha sonra da Sokrates’in öğrencisi olan Antisthenes’in öğretisi. Anthisthenes mutluluğa ancak erdemle ulaşılacağını ve bu erdemin de dünyevi hazları red etmekle mümkün olabileceğini (mülkiyet, aile, din v.b. değer.... Devamını Oku

MUHALEFETE SALDIRMANIN HAFİFLİĞİ

Muhalefetin kelime anlamı bir tutuma, bir görüşe, bir davranışa karşı olma durumu, aykırılık, karşı görüşte, tutumda olan kimseler topluluğu, demokratik yönetimlerde ise iktidarın dışında olan parti veya partilerdir. Başka bir ifade ile Muhalefet, siyasette yönetme.... Devamını Oku