DAVRANIŞ ÜZERİNE

Bilindiği üzere; Davranış, insanın karakterini ve ahlakını yansıtır, karakterin başlıca dış incelik ve güzelliklerinden biri ve eylemin süsüdür. En kaba işleri bile çekici hale getiren, işlerin en mükemmel bir şekilde yapılmasını sağlayanda odur. O aynı zamanda hayatın en küçük ayrıntılarıyla bile oyalanmaktan geri kalmaz, hayatı hoş hale ve yaşanır hale getirmek içinden elinden geleni yapar.

Davranış, birlerinin sandığı kadar önemsiz ve anlamsız bir şey değildir. Bir yandan yaşamayı büyük ölçüde kolaylaştırır, öte yandan da sosyal ilişkileri yumuşatır ve sevimli kılar.

Davranışın insanları hayata bağlayan düşünce ile de yakın ilgisi vardır. İlk bakışta samimi ve şirin gözüken bir davranış, insanların başarıya ulaşmasına yardım eder. Davranışları iyi olmadığı için başarısızlığa uğrayanların sayısı az değildir. İlk izlenim çok önemlidir, birçok şey ona bağlıdır, kibar ve nazik davranan bir insanın çevresindekiler üzerinde bırakacağı izlenim hep olumludur.

Kaba ve ters davranışlar tüm kapı ve köprülerin yolunu kapar; oysa sevecen bir davranışın ve tatlı dilin açamayacağı kapı yoktur. Saygılı davranışın karşısında kapıların arkasındaki kol demirleri çekilir, bu tür davranışta bulunanlar ister genç ister yaşlı olsunlar, tüm kalplere giden yollar onlara açılır. Bilirsiniz ünlü sözler vardır; “İnsanı insan yapan davranışıdır.”, “Davranışlarına hakim olan insandır.”

İnsanın davranışı iç varlığının dış görünüşü, zevkinin, beğenisinin, duygularının ve doğasının aynasıdır. Bir insanın davranışlarından hangi topluluğa ait olduğunu anlayabilirsiniz. Nezaket, duygu inceliğinin ilham ettiği bir şeydir; aydın, entelektüel bir kişi için önemli bir haz kaynağıdır. Bir insanın zevklerine ve karakterine yön verme bakımından etkisi daha da büyüktür. Sempati, başkalarının gönül kapılarını açan bir altın anahtardır. İnsana yalnız kibarlık ve nezaket öğretmekle kalmayıp bir şeyin yüzünü kavrama yeteneğini de kazandırır.

Sevecen ve kibar insanlar, çoğu zaman, başkalarına karşı kibar davranırlar. Nezaket, başkalarına karşı olan iç duygularımızı, saygımızı hareketlerle ifade etmek sanatıdır. Nezaket, güzel davranıştan ne biraz fazla, ne biraz eksiktir. “Güzel bir vücut, güzel bir yüzden, güzel bir davranış ise güzel bir vücuttan daha iyidir. Davranış, İnsana, heykellerden ve tablolardan daha büyük bir zevk veren güzel sanatların en incesidir.”

Kibar bir insanın davranışları doğaldır ve hiç kimsenin dikkatini çekmez. Davranışlarında samimi olan bir insan yapaylıktan nefret eder. Elleriyle iş gören insanlar, fikir işçileri gibi, kendilerine ve birbirlerine karşı pekâlâ saygılı olabilir ve bunu davranışlarıyla gösterebilirler. İnsanların; iş yerinde, sokakta ya da evde birbirlerine karşı saygılı davranarak daha zevkli ve daha neşeli geçiremeyecekleri tek dakikaları olmaz.

İnsana nezaket öğretilmesi, nasıl ihmal edilecek bir şey değilse, ulaşılması gereken daha yüksek ve daha asil bir amaç bulunduğunu da hiçbir zaman akıldan çıkarmamak gerekir. Eğer; bir toplumun bireyleri, sağlam ve gerçek bir temele dayanan bir erdeme sahip değilseler, dünyada var olan bütün nezaket, bütün incelik ve sanat o toplumu kurtarmaya ve yükseltmeye yetmeyecektir.

İnsan davranışı ise; psikoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji, Antropoloji ile etkisi az olsa da Ekonomi, Siyasal Bilimler, Hukuk, Tarihin kesişim kümesinden oluşur. İyi davranış için; İnsanlara selam verin, gülümseyin, göz teması kurun, ön yargılı olmayın, uyumlu olun, doğayı, hayvanları, kendinizi ve insanları sevin.

Anthony Robbins; “Davranışlarınızın, içinde bulunduğunuz durumun bir sonucu olduğunu unutmayın.”,

Friedrich Nietzsche; “En insani davranış, bir insanın utanılacak duruma düşmesini önlemektir.”,

Henrich Ibsen; “Binlerce sözcük bile, bir eylemin yarattığı izlenimi yaratmaya yetmez.”,

Henry Huxley; “Hayatın gerçek amacı, bilgi değil eylemdir.”,

Ralph Waldo Emerson; “Davranış, güzel sanatların en incesidir” demiştir.

Ben de diyorum ki; “Davranış, insan aklının ve ahlakının hareketidir.”

Nizamettin Biber

2 Responses to DAVRANIŞ ÜZERİNE

  1. Nizamettin BİBER Anonim dedi ki:

    Onemli bir konuyu dile getirdiğiniz için teşekkür ederiz. Hadisi şerifte ahirette terazide en agır gelecek şeyin güzel ahlak olduğu belirtilmektedir. Bunu hatırlamakta da fayda var. Saygılarımızla..

  2. Lynn Lynn dedi ki:

    White:> the historic prerendopance of homosexuals in shamanism, philosophy, art, and religious hierarchy can basically define all of heterosexual history as a breeding program orchestrated by gaysYes, but what are your CONTROVERSIAL opinions?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.